Hindi Inaasahan

by Niel Sam4na   May 21, 2017Sa sayaw na nilaan
para sa madla
isang di inaasahan
ang nag babadya,

Kaba at init
ang sakì'y bumalot
na para bang nagsasabing
wag ng lumahok .

Sa pag tawag nila'y
dagliang umakyat
sa kalagitnaan ng tugtog
ka grup0'y lumundag

Lumundag , nadulas
kamay humampas .
ako'y kinilabutan
sa kagrupong nalaglag

Bras0'y tumabingi
at but0'y umusli
sigaw ng kagrupo
kay sakit,ang hapdi .

Agarang pag bitbit
ang aming g!nawa
ngunit Paunang lunas
sa baranggay ay wala .

0


Did You Like This Poem?

Latest Comments